• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slide1

Kontakt:

Napíšte nám:

Komisie pri OZ


Obvody poslancov v Obci Slavošovce

pre volebné obdobie 2014/2018

1. Pavol Bartók                         súp.č. 45-66, 538, 553

2. Eva Kočišová                        súp.č. 277 278, 286 - 295, 307

3. Ing. Angela Kolesárová        súp.č. 1 - 44

4. Ing. Ivan Frák                        súp.č. 282 - 283, 457, 531, 227 - 265, 276, 506

5. Milada Šikúrová                     súp.č. 114 - 131, 142 - 149, 301, 302

6. Dušan Janíčko                      súp.č. 220, 221, 267, 268, 269, 270 - 272

7. Roman Ondrejčík                  súp.č. 67 - 111, 133 - 139, 153 - 166, 303

8. PaedDr. Milan Sajenko         súp.č. 167 - 218, 304, 305, 306

9. Alžbeta Bérešová                 súp.č. 273 - 275, 279 - 280

Komisie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach

na obdobie 2014 - 2018

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a na riešenie sťažností na volených predstaviteľov:

    predseda: Pavol Bartók,

    členovia: Ing. Ivan Frák, PaedDr. Milan Sajenko

2. Komisia finančná, správy obecného majetku

    predsedníčka : Ing. Angela Kolesárová

    členovia: Jana Kolesárová, AQlžbeta Bérešová

3. Komisia sociálna, zdravotná a bytová  

    predseda: Pavol Bartók

    členovia: Eva Kočišová, Bc. Zuzana Felezká, Igor Karalo, Galina Smädová

4. Komisia pre kultúru a šport

    predseda: Milada Šikúrová

    členovia: PaedDr. Milan Sajenko, Mgr. Kamila Ševčíková, Bc. Július lalik, Filip Revúcky

5. Komisia na riešenie priestupkov

    predseda: Ing. Ivan Frák

    členovia: Dušan  Janíčko, Roman Ondrejčík

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: