• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slide1

Kontakt:

Napíšte nám:

Komisie pri OZ

Obvody poslancov v Obci Slavošovce pre volebné obdobie 2018/2022

1. Lýdia Klobušníková              súp.č. 133 – 139, 142 – 149, 153 – 166, 301 – 303

2. Ing. Angela Kolesárová        súp.č. 1 – 44, 167 – 2018, 304 – 306

3. Ing. Ivan Frák                       súp.č.   227 – 265, 506, 457, 531

4. Eva Kočišová                       súp.č. 276 – 277,  286 – 295, 307

5.  Pavol Bartók                        súp.č. 45 – 66, 114 – 131, 538, 553

6. Peter Nosál                           súp.č. 280, 282

7. Erika Potomczyková             súp.č. 273 – 275, 279

8. Dušan Janíčko                      súp.č. 220, 221, 267, 268, 269, 270 – 272

9. Bc. Július Lalik                      súp.č. 67 – 111, 278, 283

Komisie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach na obdobie 2018 - 2022

-     Komisia na ochranu verejného záujmu

       predseda: Pavol Bartók 

       členovia: Lýdia Klobušníková, Peter Nosál 

-     Komisia finančná, správy obecného majetku

      predseda: Ing. Angela Kolesárová 

       členovia: Jana Kolesárová, Bc. Diana Kupcová 

    -    Komisia sociálna, zdravotná a bytová

          predseda: Pavol Bartók

          členovia: Eva Kočišová, Lýdia Klobušníková, Mgr. Zuzana Kočerjaginová, Igor Karalo st. 

    -    Komisia pre riešenie otázky marginalizovanej skupiny

          predseda: Bc. Július Lalik

          členovia: Bc. Zuzana Felezká, Tibor Viola, Jaroslav Tomi, Igor Karalo ml. 

    -    Komisia pre kultúru a šport

          predseda: Erika Potomczyková

          členovia: Bc. Július Lalik,  Peter Nosál, Mgr. Kamila Ševčíková, Filip Revúcky, Ján Liptáčik,

                          PaedDr. Milan Sajenko,  Alžbeta Bérešová, Igor Karalo ml.  

     -    Komisia na riešenie priestupkov, verejného poriadku a škodová komisia

           predseda: Ing. Ivan Frák

           členovia: Dušan Janíčko, Pavol Bartók, Agnesa Blašková, Mgr. Konštantín Roháľ

Obvody poslancov v Obci Slavošovce pre volebné obdobie 2014/2018

1. Pavol Bartók                         súp.č. 45-66, 538, 553

2. Eva Kočišová                        súp.č. 277 278, 286 - 295, 307

3. Ing. Angela Kolesárová        súp.č. 1 - 44

4. Ing. Ivan Frák                        súp.č. 282 - 283, 457, 531, 227 - 265, 276, 506

5. Milada Šikúrová                     súp.č. 114 - 131, 142 - 149, 301, 302

6. Dušan Janíčko                      súp.č. 220, 221, 267, 268, 269, 270 - 272

7. Roman Ondrejčík                  súp.č. 67 - 111, 133 - 139, 153 - 166, 303

8. PaedDr. Milan Sajenko         súp.č. 167 - 218, 304, 305, 306

9. Alžbeta Bérešová                 súp.č. 273 - 275, 279 - 280

Komisie Obecného zastupiteľstva v Slavošovciach na obdobie 2014 - 2018

1. Komisia na ochranu verejného záujmu a na riešenie sťažností na volených predstaviteľov:

    predseda: Pavol Bartók,

    členovia: Ing. Ivan Frák, PaedDr. Milan Sajenko

2. Komisia finančná, správy obecného majetku

    predsedníčka : Ing. Angela Kolesárová

    členovia: Jana Kolesárová, AQlžbeta Bérešová

3. Komisia sociálna, zdravotná a bytová 

    predseda: Pavol Bartók

    členovia: Eva Kočišová, Bc. Zuzana Felezká, Igor Karalo, Galina Smädová

4. Komisia pre kultúru a šport

    predseda: Milada Šikúrová

    členovia: PaedDr. Milan Sajenko, Mgr. Kamila Ševčíková, Bc. Július lalik, Filip Revúcky

5. Komisia na riešenie priestupkov

    predseda: Ing. Ivan Frák

    členovia: Dušan  Janíčko, Roman Ondrejčík

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: